Create your CV - It only takes a few seconds

Đức Mạnh jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 7 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI GLOMEDI VIỆT NAM
Hà Nội
18.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Hỗ trợ lập kế hoạch quảng cáo sản phẩm, chiến lược đẩy mạnh doanh số, xây dựng hình ảnh thương hiệu sản phẩm trên thị trường.
 • Hỗ trơ bộ phận MKT.
Elife Partners
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Chúng tôi yêu thích những bài toán khó, chúng tôi vượt qua chúng mỗi ngày để xây dựng một đội ngũ mạnh mẽ nhất.
 • Công nghệ thông tin/ Nghành nghề khác.
Hà Nội
Easily apply
 • Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung.
 • Qua hơn 20 năm phát triển, chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức…
Hà Nội
Easily apply
 • Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung.
 • Qua hơn 20 năm phát triển, chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức…
Hà Nội
Easily apply
 • Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung.
 • Qua hơn 20 năm phát triển, chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức…
Hà Nội
Easily apply
 • Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung.
 • Qua hơn 20 năm phát triển, chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức…
Hà Nội
Easily apply
 • Có ý thức cầu tiến, đức tính khiêm tốn, kiên trì, có trách nhiệm với công việc chung.
 • Qua hơn 20 năm phát triển, chúng tôi luôn đề cao yếu tố con người, sức…
» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?