Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Xây Dựng Hưng Nghiệp Phú jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 2 jobs

Nhân Viên Digital Marketing new

TM - DV Du Lịch Ngôi Sao Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Làm việc tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.
  • Xây dựng bộ nhận diện thương hiệu, lên concept/thông điệp/kênh truyền thông, ….yêu cầu sản xuất liệu phục vụ truyền thông …

CHUYÊN VIÊN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHÁI SINH new

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG
Thành phố Hồ Chí Minh
  • CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHÚ HƯNG.
  • + Làm việc cùng nhóm sản phẩm phái sinh để xây dựng các quy trình quản lý, vận hành các sản phẩm phái sinh.
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email