Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Và Thương Mại Thái Hương jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 3 jobs

Thực tập sinh phòng điều hành

Công Ty Cp Du Lịch Điểm Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.
  • Tổ chức sự kiện, hội nghị trong ngoài nước.
  • Các chương trình Hành Hương • Xây dựng kỹ năng đội, nhóm …

Thực tập sinh phòng kinh doanh

Công Ty Cp Du Lịch Điểm Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.
  • Tổ chức sự kiện, hội nghị trong ngoài nước.
  • Các chương trình Hành Hương • Xây dựng kỹ năng đội, nhóm …

Thực tập sinh phòng kế toán

Công Ty Cp Du Lịch Điểm Vàng
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư.
  • Lưu sổ nơi quy định.
  • Quản lý sắp xếp chứng từ.
  • Cẩn thận, nhanh nhạy, có duy tích cực.
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.