Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 107 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU PHÁT TRIỂN GIAO...
Bắc Ninh
 • Quế Võ, Từ Sơn, Yên Phong bởi CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐẦU PHÁT TRIỂN GIAO NHẬN HÒA PHÁT .
 • CÔNG TY CỔ PHẦN TM ĐẦU PHÁT TRIỂN GIAO NHẬN HÒA PHÁT đang cần tuyển 4…
ALS Đông Hà Nội
Khánh Hòa
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, phát triển phần mềm ứng dụng.
 • Phát triển hệ thống phần mềm của Công ty.
 • Backup, trích xuất dữ liệu để lưu trữ phục vụ kiểm soát khi phát sinh.
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình…
Hà Nội
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, đề xuất giải pháp, tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển sản phẩm, đề xuất phương án kinh doanh, giám sát việc phát triển sản…
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra quản lý cho tất cả các bút toán phát sinh hàng ngày;
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;
 • Xử lý các vấn đề phát sinh các công việc khác theo yêu cầu.
 • Toàn thời gian cố định.
FUSHAN TECHNOLOGY VIETNAM LLC NOKIA BRANDED BUSINE...
Bắc Ninh
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Có định hướng rõ ràng, chủ động, có khát vọng phát triển trong công việc.
 • Thực hiện việc phát hành (Release) phân bổ (Allocate) PON…
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình…
Công Ty Cổ Phần Tng Power
Bắc Ninh
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn kỹ năng cần thiết.
Xây Dựng Thương Mại An Phước
Khánh Hòa
5.000.000 - VNĐ9.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng phát triển thị trường phát triển mối quan hệ với đại lý;
 • duy tầm nhìn chiến lược trong công tác phát triển thị trường;