Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 101 jobs
Công Ty Cổ Phần Tng Power
Bắc Ninh
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn kỹ năng cần thiết.
8.500.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Có cơ hội phát triển lên các cấp bậc cao hơn;
 • Được tham gia các khóa đào tạo đầu vào đào tạo kỹ thuật nâng cao trong suốt quá trình…
HANAKA
Bắc Ninh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Bắc Ninh , Thị xã Từ Sơn.
 • Thiết kế quy hoạch tổng thể, chi tiết, khái toán tổng mức đầu cho các Dự án đầu xây dựng.
 • Phối hợp làm việc cùng nhóm dự án.
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…
Công ty TNHH ABB
Hà Nội
Easily apply
 • Thêm vào đó, ABB mang đến cơ hội phát triển, thăng tiến trong một môi trường đa văn hóa, đồng nghiệp thân thiện chuyên nghiệp, cũng như sự cân bằng giữa công…