Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Thiết Kế Xây Dựng Phú Hưng jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Digital Marketing new

TM - DV Du Lịch Ngôi Sao Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
  • Làm việc tại Phú Mỹ Hưng, Quận 7.
  • Xây dựng chiến lược PR Thương hiệu tổng thể dài hạn và kế hoạch triển khai truyền thông thương hiệu ngắn hạn theo từng giai…
» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email