Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 22 jobs

FPT - FTI Presale voice – video conference Lương Cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển của công ty.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT.

kĩ thuật viên Presale voice - video conference

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển của công ty.
 • Việc làm chế độ đãi ngộ tốt.

FPT Telecom - Sale FPT

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.
 • Đầu Số Điện Thoại FPT.
 • Mức thu nhập hấp dẫn:

FPT - FTI Nhân Viên Kinh Doanh Dự Án

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.
 • Nơi làm việc:Việc Làm FPT Hải Phòng.

Chuyên Viên presale Voice Có Kinh Nghiệm

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển của công ty.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT.

FPT Telecom kỹ thuật viên vị trí Presale voice – video confe...

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ, dịch vụ phù hợp với định hướng phát triển thị trường và định hướng phát triển của công ty.
 • Công ty Viễn thông Quốc tế FPT.

Nhân Viên Kỹ Thuật Supost Leased line

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam.
 • Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong môi trường làm việc…

Vị Trí Kỹ Sư Hệ Thống DBA Admin

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam.
 • Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong môi trường làm việc…

Chuyên Viên System Presale FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tư vấn lộ trình phát triển hệ thống mạng phù hợp với từng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ security phù hợp với định hướng phát triển thị trường và…

nhân viên bộ phận Kế toán

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được học hỏi, đào tạo bởi các chuyên gia hàng đầu tại tập đoàn công nghệ số 1 Việt Nam.
 • Gia nhập FPT, bạn sẽ được làm việc tại một trong môi trường làm việc…

FPT Telecom - nhân viên kinh doanh dự án

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.
 • Đàm phán thương thảo, ký kết hợp đồng d/vụ.

FPT Telecom - Sale Dự Án

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.
 • Nơi làm việc:Việc Làm FPT Hải Phòng.

Chuyên Viên Security Presale FPT Telecom

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tư vấn lộ trình phát triển hệ thống mạng phù hợp với từng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ security phù hợp với định hướng phát triển thị trường và…

Nhân Viên Kinh Doanh Phân Phối Thiết Bị Chính Hãng FPT Telec...

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Được làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam.
 • Cơ hội thăng tiến và phát triển luôn rộng mở.
 • Đàm phán thương thảo, ký kết hợp đồng d/vụ.

FPT Telecom - Chuyên Viên presale Lương Cao

Viễn Thông Quốc Tế FPT
Hà Nội
 • Tư vấn lộ trình phát triển hệ thống mạng phù hợp với từng doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu các mảng công nghệ security phù hợp với định hướng phát triển thị trường và…
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.