Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Phát Triển Máy Việt Nam jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 4 jobs

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
  • Xây dựng, duy trì và phát triển văn hóa doanh nghiệp;
  • Đề xuất các phương án quản lý và phát triển nguồn nhân lực.
  • Dự thảo và đệ trình kế hoạch nhân sự hàng năm;

Fresher Lập trình viên Salesforce

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
  • + Được đào tạo quy trình và mô hình phát triển phần mềm trên Salesforce Platform.
  • Đào tạo theo hình thức On Job Training và tham gia vào làm việc tại các dự án…

Technical Leader

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội
35.000.000 VNĐ một tháng
  • Coaching team về kỹ thuật phát triển phần mềm (Unit Test, Refactoring, TDD,...).
  • Tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình phát triển phần mềm:

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Overall, how relevant are these jobs?

Get new jobs for this search by email