Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Nắng Ban Mai jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 25 jobs

Kế Toán Kinh Doanh

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận đơn hàng bê tông lên lịch đổ bê tông báo cáo cho trạm trộn.
 • Tiếp nhận đơn hàng cống ly tâm báo cáo cho xưởng cống ly tâm sản xuất.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có mối quan hệ rộng rãi với các ban ngành.
 • Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các nội quy, quy chế của các phòng ban và cán bộ công nhân viên, kết hợp với Ban…

Quản Lý Dự Án

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Thành phố Hồ Chí Minh
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý chung lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu từ giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đến kết thúc xây dựng bàn giao công trình.
 • Thỏa thuận khi phỏng vấn.

Kỹ sư cầu đường

Chi Nhánh Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
 • Đề xuất những bất hợp lý trong quá trình tiếng hành với chủ đầu để kịp thời sửa đổi.
 • Theo dõi khối lượng vật cung cấp tới công trình.

Chuyên Viên Ban Tài Chính

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi nguồn thu từ các phòng ban theo các mảng (Thương Mại, Dịch Vụ, Xây Dựng).
 • Theo dõi các khoản thu – chi từng lần giải ngân để phân tích và cáo báo cho…

Vận Hành Trạm Trộn Bê Tông Thương Phẩm

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Bảo trì bảo dưỡng thiết bị điện trong phạm vi trạm trộn và theo sự phân công của ban lãnh đạo công ty.
 • Vận hành trạm trộn bê tông thương phẩm.

Giám Sát Thi Công Mảng Giao Thông Cầu Đường

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Bóc tách khối lượng công trình, hàng ngày tổng hợp khối lượng báo cáo về văn phòng và ban chỉ huy.
 • Chịu trách nhiệm kỹ thuật hiện trường.

Nhân Viên Sale

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giới thiệu, vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng bê tông tươi của công ty.
 • Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng…

Nhân Viên Làm Hồ Sơ Thầu

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi kế hoạch đăng báo đấu thầu liên quan đến lĩnh vực công ty.
 • Chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết để phục vụ cho việc làm hồ sơ dự thầu và thực hiện…

Trưởng Phòng Thí Nghiệm

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Vật Xây Dựng,Xây Dựng.
 • Xây dựng các quy trình chuẩn, chương trình đảm bảo chất lượng đối với việc phân tích/thí nghiệm mẫu vật liệu xây dựng.

Nhân Viên Pháp Chế

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư...
 • Cố vấn cho ban giám đốc về pháp luật.
 • Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết.

Kế Toán Tổng Hợp

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Chuyên Viên Dự Toán Công Trình

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Phú Yên
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thường xuyên cập nhật các văn bản pháp lý về lập, quản lý chi phí đầu xây dựng công trình;
 • Thực hiện công tác lập và thẩm tra dự toán, tổng dự toán công…

Kế Toán Trưởng

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một năm
 • Thường xuyên cập nhật kiến thức nghiệp vụ ngắn hạn về kế toán & quản lý tài chính theo chế độ mới ban hành của Nhà nước.
 • Từ thứ 2 đến hết ngày thứ 7.

Giám Đốc Dự Án

Công Ty CP Đầu Nắng Ban Mai
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Quản lý chung lĩnh vực xây dựng của Chủ đầu từ giai đoạn đấu thầu tuyển chọn nhà thầu đến kết thúc xây dựng bàn giao công trình.
 • Giám Đốc Và Cấp Cao Hơn.

Get new jobs for this search by email