Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Đông Phương jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 35 jobs

Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại (Tphcm)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại (Tphcm) trong ngành Quản trị kinh doanh, Ngân hàng, Tài chính-Đầu được tuyển dụng tại Tp.hcm…

Nhân Viên Vấn Khoản Vay Qua Điện Thoại (Telesale)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vấn Khoản Vay Qua Điện Thoại (Telesale) trong ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu…

Admin Thu hồi nợ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Admin Thu hồi nợ trong ngành Ngân hàng,, Tài chính / Đầu ,, Mới tốt nghiệp / Thực tập được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh…

Nhân Viên Vấn Tài Chính (Tp. HCM)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • HCM) trong ngành Tài chính/Kế toán/Kiểm toán, Bán hàng, Ngân hàng/Chứng khoán/Đầu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương…

Tổng Đài Viên Nhắc Phí (Ocb HCM)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • 8 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Tổng Đài Viên Nhắc Phí …

Chuyên viên Thẩm định giá

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Có kiến thức pháp luật có liên quan (tài chính, ngân hàng, bất động sản, đầu , vấn…);
 • Ngân Hàng TMCP Phương Đông - OCB đang cần tuyển nhân sự với hình thức…

Trưởng nhóm Phê duyệt tín dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng nhóm Phê duyệt tín dụng trong ngành Quản lý điều hành,, Ngân hàng,, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…

Nhân Viên Vấn Tài Chính (Làm Việc Hcm)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một năm
 • # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Vấn Tài Chính (Làm Việc Hcm) trong ngành Ngân hàng, Bán hàng, Tài chính-Đầu được tuyển dụng tại Tp.hcm bởi Ngân Hàng…

Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Thẩm Định Hiện Trường - Fa

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông - OCB đang cần tuyển 10 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Cộng Tác Viên Hỗ Trợ Thẩm Định Hiện…

Quản Lý Đối Tác Thu Nợ

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • 10 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Quản Lý Đối Tác Thu Nợ trong ngành Dịch vụ khách hàng,, Ngân hàng,, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh…

Chuyên viên An Ninh

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên An Ninh trong ngành Luật / Pháp lý,, Ngân hàng,, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Ngân Hàng Thương…

Trưởng bộ phận Kho quỹ - Vĩnh Long

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Vĩnh Long
 • 5 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng bộ phận Kho quỹ - Vĩnh Long trong ngành Kế toán / Kiểm toán,, Ngân hàng,, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại…

Chuyên Viên Phân Tích Gian Lận

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Phân Tích Gian Lận trong ngành Kế toán / Kiểm toán,, Ngân hàng,, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi…

Chuyên viên tín dụng

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • 9 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên tín dụng trong ngành Ngân hàng,, Tài chính / Đầu được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Ngân Hàng TMCP…

Chuyên viên quản trị thông tin (MIS)

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG OCB
Thành phố Hồ Chí Minh
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên quản trị thông tin (MIS) trong ngành Tài chính / Đầu ,, Ngân hàng được tuyển dụng tại Hồ Chí Minh bởi Ngân Hàng TMCP…

Get new jobs for this search by email