Create your CV - It only takes a few seconds

Đầu Tư Đông Phương jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Chuyên Viên Đầu new

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Tìm hiểu, phân tích thị trường, đề xuất các lĩnh vực đầu mới, các phương án đầu , các phương án hợp tác phát triển dự án, các phương án hợp tác kinh doanh;

Phó Trưởng Phòng Đầu - Kinh Doanh new

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Đề xuất ý tưởng/ phương án đầu và phân tích, đánh giá các cơ hội đầu , các phương án hợp tác phát triển/ kinh doanh.
 • Phó Trưởng Phòng Đầu - Kinh Doanh.

Kỹ Sư Cơ Khí (Đại Học Bách Khoa) - Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Qu... new

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Bình Thuận
 • Phụ trách toàn bộ các công việc quản lý vận hành phần cơ khí cho toàn bộ hệ thống nhà máy Điện mặt trời tại các Dự án công ty triển khai đầu , xây dựng, phối…

Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự new

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Có 5 năm ra trường và làm việc thực tế tại các đơn vị Thi công Xây dựng, Đầu…

Kỹ Sư Điện (Đại Học Bách Khoa) _Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Làm H...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Ninh Thuận
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Phối hợp với các đơn vị vấn thiết kế đưa ra phương án thiết kế hiệu quả.

Kỹ Sư Điện (Đại Học Bách Khoa) _Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Quản... new

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Phụ trách toàn bộ các công việc thiết kế, quản lý giám sát thi công về điện,…

Kỹ Sư Cơ Điện (Đại Học Bách Khoa) _Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Qu...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Phụ trách toàn bộ các công việc thiết kế, quản lý giám sát thi công về điện,…

Kỹ Sư Cơ Điện (Đại Học Bách Khoa) _Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Th...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Lưu trữ hồ sơ phát triển dự án, hồ sơ chuẩn bị đầu dự án, và các văn bản,…

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Đã Từng Làm Dự Án Về Thủy Điện)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Bình Thuận +1 location
 • Hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu , xây dựng và đề xuất các phương án đầu , các phương án liên doanh liên kết….

Phó Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công Ty Con tại Thành... new

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Đề xuất các phương án phát triển nguồn nhân sự;
 • Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô.

Kỹ Sư Điện (Đại Học Bách Khoa) _Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Quản...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Ninh Thuận
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Lưu trữ hồ sơ phát triển dự án, hồ sơ chuẩn bị đầu dự án, và các văn bản,…

Giám Đốc Nhà Máy Điện Mặt Trời (50MWp) là Kỹ Sư Điện, Hệ Thố...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Bình Thuận
 • Chủ đầu Điện năng lượng tái tạo và làm viêc tại Nhà máy có quy mô tương tự.
 • Luật Xây dựng, Luật doanh nghiệp, Luật Kinh tế, Luật lao động, Luật đầu tư...

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Đã Từng Làm Dự Án Về Điện Năng Lượng...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Bình Thuận
 • Hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu , xây dựng và đề xuất các phương án đầu , các phương án liên doanh liên kết….

Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng (Đã Từng Làm Dự Án Thủy Điện)

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Hà Nội
 • Hạch toán kinh tế các dự án phục vụ công tác ra quyết định đầu , xây dựng và đề xuất các phương án đầu , các phương án liên doanh liên kết….

Trưởng/Phó Ban QLDA là Kỹ Sư Điện, Hệ Thống Điện (Đại Học Bá...

Công Ty CP Tập Đoàn Hà Đô
Khánh Hòa
 • Đầu Xây dựng, Sản xuất Kinh doanh, hoặc các ngành tương tự có quy mô vừa và lớn.
 • Phối hợp với các đơn vị vấn thiết kế đưa ra phương án thiết kế hiệu quả.

We have removed 1 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email