Create your CV - It only takes a few seconds

Đất Xanh jobs in Thành phố Hồ Chí Minh

Sort by: relevance - date
Page 1 of 5 jobs

ĐẤT XANH MIỀN NAM TUYỂN: NHÂN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN

Công ty TNHH HIMCOM
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hội thao Tập đoàn Đất Xanh.
 • Đất Xanh Miền Nam mở ra không chỉ là cơ hội về việc làm mà còn là cơ hội về thu nhập, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như…

NHÂN VIÊN SALE BẤT ĐỘNG SẢN CÔNG TY ĐẤT XANH MIỀN NAM

Công ty TNHH HIMCOM
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hội thao Tập đoàn Đất Xanh.
 • Đất Xanh Miền Nam mở ra không chỉ là cơ hội về việc làm mà còn là cơ hội về thu nhập, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như…

Nhân Viên Kinh Doanh Bất động sản - Đất Xanh Group

ĐẤT XANH MIỀN NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • ĐẤT XANH MIỀN NAM TUYỂN DỤNG.
 • Ở đây đã có tất cả điều đó, chỉ cần bạn nỗ lực, còn lại đã có Đất Xanh Miền Nam lo!
 • NHÂN VIÊN KINH DOANH BĐS FULLTIME.

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN

Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực để mở bán 6.000 sản phẩm Đất nền và Nhà phố trong năm 2020…Nay Tập Đất Xanh Group TUYỂN DỤNG..
 • 2 TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH*.

HIMCOM TUYỂN DỤNG: NHÂN VIÊN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN LƯƠNG >...

Công ty TNHH HIMCOM
Thành phố Hồ Chí Minh
5.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Hội thao Tập đoàn Đất Xanh.
 • Đất Xanh Miền Nam mở ra không chỉ là cơ hội về việc làm mà còn là cơ hội về thu nhập, cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như…
» Create your CV - It only takes a few seconds