Create your CV - It only takes a few seconds

Đại Học Văn Hiến jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cao Cấp - Kênh Liên Kết Ngâ... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • 6,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH.

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính Cao Cấp - Kênh Liên Kết Ngâ...

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên Mức lương:

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngân Hàng SeaBa... new

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • 6,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH.

Chuyên Viên Hoạch Định Tài Chính - Kênh Đối Tác Ngân Hàng -...

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên Mức lương:

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG ĐOẠN ( TIẾNG ANH )

CÔNG TY TNHH YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Đã làm việc tại Công ty điện tử hoặc sinh viên mới tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành về điện tử, Công nghệ thông tin.
 • NHÂN VIÊN KỸ THUẬT CÔNG ĐOẠN ( TIẾNG ANH ).

[Vĩnh Phúc] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Kết Ngâ...

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên Mức lương:

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Bancassurance Se...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • 7,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH.

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Làm Việc Theo Dự Án- Tạ...

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên Mức lương:

Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • 7,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH.

Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Đối Tác Ngân Hàn...

CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ PRUDENTIAL VIỆT NAM...
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên Mức lương:

Nhân Viên Kinh Doanh (Tiếng Anh) new

CÔNG TY TNHH YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Lô CN06, KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam.
 • Lô CN06, KCN Bình Xuyên II, Xã Bá Hiến , Huyện Bình Xuyên , Vĩnh Phúc, Việt Nam…

Nhân Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Cấp Cao - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng S...

Công Ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam - Bộ Phận...
Vĩnh Phúc
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Danh tiếng và sự thành công của công ty được xây dựng dựa trên tài năng và sự cống hiến của con người tại Prudential.
 • 7,000,000 VNĐ - 21,000,000 VNĐ MONTH.

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email