Đại Học Duy Tân jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT (undo)
Location
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 20 jobs
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Đại học ngành:
 • duy logic, giải pháp;
 • Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên;
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành:
 • duy và tính cách:
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
 • In ấn, lưu hồ sơ trên file cứng và mềm;
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học ngành:
 • duy và tính cách:
 • duy logic, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành:
 • duy và tính cách:
 • duy logic, trách nhiệm, nhiệt tình, trung thực;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành:
 • Tin học văn phòng thành thạo;
 • Trung thực, nhiệt tình, ham học hỏi, chịu được áp lực công việc.
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành:
 • Tìm kiếm NCC mới, duy trì quan hệ với NCC truyền thống;
 • Công ty thường xuyên có chương trình đào tạo Ngoại ngữ, đào…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành:
 • duy logic tốt, có kỹ năng thiết lập và triển khai kế hoạch;
 • Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học ngành:
 • duy và tính cách:
 • Khả năng tư duy logic, tập trung, chuyên cần;
 • Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy,…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Đại học ngành:
 • duy và tính cách:
 • Khả năng tư duy logic, tập trung, chuyên cần;
 • Tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy,…
TỰ ĐỘNG HÓA TÂN PHÁT
Hà Nội
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành:
 • duy và tính cách:
 • Khả năng tư duy sáng tạo;
 • Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy,…