Đại Học Duy Tân jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 14 jobs
Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
 • Đại học Bách Khoa, Đại học Xây dựng, Đại học giao thông vận tải hoặc các trường khối kỹ thuật tương đương.
 • Thành thạo tin học văn phòng.
Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
 • Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chính quy các trường kinh tế và kỹ thuật khối ngành:
 • Phòng Sales & Marketing, Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen, tầng 14, tòa nhà…
Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy các trường đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện tài chính, Học viện ngân hàng, Đại học Ngoại thương...
Công Nghiệp Kim Sen
Hà Nội
 • Tốt nghiệp đại học chính quy;
 • Ban Kinh doanh và Marketing, Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen, tầng 14, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội.
Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/ Kế toán/ Kiểm toán.
 • Trần Thị Thùy Dương phòng Tài chính Kế toán, Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen, tầng 14…
Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ điện, điện tử, tự động hóa,..
 • Trần Từ Tâm, phòng Hành chính nhân sự, Công ty Cổ phần Công nghiệp Kim Sen, tầng 14, tòa nhà…
Công Nghiệp Kim Sen
Hà Nội
Easily apply
 • 19 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội.
 • Thắm - Phòng Hành chính Nhân sự, Công ty Cổ phần Công nghiệp KIMSEN - Tầng 14, tòa nhà TTC, số 19 phố Duy Tân, Q.Cầu Giấy, Hà…
Công Nghiệp Kim Sen
Việt Nam
Easily apply
 • Đại học Bách Khoa, Đại học Xây Dưng, Đại học Công Nghiệp - chuyên ngành:
 • Tốt nghiệp Đại học loại Khá trở lên, hệ chính quy các trường đại học Kinh tế Quốc dân,…
Công Nghiệp Kim Sen
Hà Nội
Easily apply
 • Tầng 14, Tòa nhà TTC, Số 19 phố Duy Tân, P.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chính quy các chuyên ngành:
 • Phòng Hành chính nhân sự, Công ty Cổ phần Công nghiệp…
Công Nghiệp Kim Sen
Hà Nội
Easily apply
 • Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các trường đại học Kinh tế, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Tài chính.
 • Tầng 14, Tòa nhà TTC, Số 19 phố Duy Tân, P.