Create your CV - It only takes a few seconds

Đông Đô Đại Lý Thaco Trường Hải jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện

Đông Đô - Đại Thaco Trường Hải
Hải Dương
 • Hải Dương , Thành phố Hải Dương.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Thực hiện tất cả các công việc sửa chữa các chi tiết, hệ…

Nhân Viên Kinh Doanh

Đông Đô - Đại Thaco Trường Hải
Hải Dương
 • Hải Dương , Thành phố Hải Dương.
 • Nắm bắt tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý.
 • Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, giao dịch.

Kỹ Thuật Viên Máy Gầm Điện

Đông Đô - Đại Thaco Trường Hải Tại Hải Dương
Hải Dương
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Thực hiện tất cả các công việc sửa chữa các chi tiết, hệ thống máy gầm điện ô tô theo yêu…

Nhân Viên Kinh Doanh

Đông Đô - Đại Thaco Trường Hải Tại Hải Dương
Hải Dương
 • Nắm bắt tình hình thị trường, nhu cầu khách hàng tại địa bàn được giao quản lý.
 • Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, bình đẳng, có cơ hội thăng tiến…

Quản Đốc Xưởng

Đông Đô - Đại Thaco Trường Hải
Hải Dương
 • Hải Dương , Thành phố Hải Dương.
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Tổ chức sửa chữa máy gầm, điện – điện lạnh tại đơn vị.

Quản Đốc Xưởng

Đông Đô - Đại Thaco Trường Hải Tại Hải Dương
Hải Dương
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động nhiều cơ hội thăng tiến.
 • Tổ chức sửa chữa máy gầm, điện – điện lạnh tại đơn vị.
 • Mới tốt nghiệp/thực tập sinh.
» Create your CV - It only takes a few seconds