Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo Ask jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Trưởng Phòng Kinh Doanh Ask

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Công ty Cổ phần Đào tạo ASK đang cần tuyển 1 nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Trưởng Phòng Kinh Doanh Ask trong ngành Giáo dục/Đào…

Nhân Viên Telesale

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
6.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên Kế hoạch Đào tạo và phát triển nhân viên theo chiến lược của công ty.
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực theo chiến lược của công…

Biên Tập Viên Youtube

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đào tạo ASK đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và…

Chuyên Viên Media

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
50.000.000 VNĐ một năm
 • Bạn đang xem tin Việc làm Chuyên Viên Media trong ngành Báo chí / Truyền hình, Giáo dục / Đào tạo, Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh được tuyển dụng tại Hà Nội…

Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho nhân viên phụ trách/quản lý.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên…

Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Công ty Cổ phần Đào tạo ASK đang cần tuyển nhân sự với hình thức làm việc:
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng trong ngành Bán hàng /…

Chuyên viên Marketing Online

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • # Bạn đang xem tin việc làm Chuyên viên Marketing Online trong ngành Tiếp thị / Marketing,, Giáo dục / Đào tạo,, Truyền hình / Báo chí / Biên tập được tuyển…

Content team leader

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
 • Phạm Ngũ Lão, Quận 1 bởi Công ty Cổ phần Đào tạo ASK .
 • Công ty Cổ phần Đào tạo ASK đang cần tuyển 1 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phụ cấp cơm trưa 100%.

Content marketing

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO ASK
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Phạm Ngũ Lão, Quận 1 bởi Công ty Cổ phần Đào tạo ASK .
 • Công ty Cổ phần Đào tạo ASK đang cần tuyển 2 người nhân sự với hình thức làm việc:
 • Phụ cấp cơm trưa 100%.

Get new jobs for this search by email