Đào Tạo Ask jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: ASK (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 10 jobs
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán 2 miền Nam bắc.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào…
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết…
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Quản lý, Đào tạo đội ngũ cộng tác viên cho các sự kiện.
 • Lead các khóa học của ASK và đối tác.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty…
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
Easily apply
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được đào tạo thêm những kỹ năng để phục vụ cho công việc;
 • Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên…
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo dục Đào tạo, thương mại.
 • Hiểu về ngành giáo dục, đào tạo trực tuyến, ngành hàng dịch vụ khác.
ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
Easily apply
 • Được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds