Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo Ask jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16 jobs

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

BIÊN TẬP VIÊN YOUTUBE

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết…

Chuyên viên nhân sự

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo thêm những kỹ năng để phục vụ cho công việc;
 • Tham gia chuẩn bị tiếp nhận nhân viên mới, xây dựng tài liệu và tổ chức đào tạo hội nhập cho nhân viên…

Kế toán trưởng ( hot job )

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên kế toán 2 miền Nam bắc.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào…

CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI SỰ KIỆN

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý, Đào tạo đội ngũ cộng tác viên cho các sự kiện.
 • Lead các khóa học của ASK và đối tác.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty…

NHÂN VIÊN CONTENT FACEBOOK

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Sáng tạo content cho các kênh Fanpage chính của diễn giả Phạm Ngọc Anh, ASK và các fanpage vệ tinh của công ty.
 • BẢN MÔ TẢ TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ CONTENT FACEBOOK.

CHUYÊN VIÊN QUAN HỆ ĐỐI TÁC

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp thực hiện việc convert học viên tạo doanh thu.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên…

NHÂN VIÊN TELESALE

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nghiêm túc, sáng tạo trong công việc.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển…

CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Có khả năng viết và sáng tạo nội dung.
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển…

BA- Chuyên viên phân tích nghiệp vụ

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Ưu tiên ứng viên từng làm việc trong ngành Giáo dục Đào tạo, thương mại.
 • Hiểu về ngành giáo dục, đào tạo trực tuyến, ngành hàng dịch vụ khác.

Nhân viên chăm sóc khách hàng

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
6.000.000 - VNĐ8.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

CHUYÊN VIÊN PR MARKETING

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết…

VỊ TRÍ CONTENT MARKETING

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội được tham gia đào tạo tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết…

HCM- KẾ TOÁN TỔNG HỢP

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

VỊ TRÍ TRƯỞNG PHÒNG DIGITAL MARKETING

ASK
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Cơ hội được tham gia tất cả các khóa phát triển cá nhân do Công ty tổ chức và các khóa đào tạo bên ngoài nhằm phát triển chuyên môn và kỹ năng cần thiết.

Get new jobs for this search by email