Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 5 of 42,614 jobs
TM - DV KỸ THUẬT ĐỨC LÂM
Hải Phòng
 • Làm việc theo hợp đồng thỏa thuận giữa hai bên.
 • 2 Nam/Nữ, độ tuổi từ 18 đến 40.
 • Được hưởng đầy đủ chế độ quyền lợi theo quy định của nhà nước.
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Phối hợp với các phòng ban chuyên môn liên quan, lên kế hoạch đào tạo, trực tiếp đào tạo nghiệp vụ cho bộ phận lễ tân.
 • Từ 3- 6 tháng xét tăng lương 1 lần.
Kingsway Việt Nam
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Sắp xếp, chuẩn bị tài liệu cho lớp học.
 • Hỗ trợ chuẩn bị phòng học, đồ dùng học tập cho mỗi buổi học.
 • Và học sinh các lớp.
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
Hà Nội
 • Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
 • Test trình độ đầu vào của học viên (tiếng anh giao tiếp).
Cầu Đất Farm
Đà Lạt
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Đánh giá sau đào tạo.
 • Đào tạo định hướng nhân viên mới.
 • Tham gia xây dựng kế hoạch đào tạo hằng năm và các chương trình đào tạo phát sinh theo nhu cầu của các…
Đồng Nai
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo/ hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
 • Tham gia các buổi họp và các khóa đào tạo phát triển kỹ…
Đầu Tư Quốc Tế Neva
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện dẫn giảng các chương trình đào tạo định hướng, đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo nghề - chuyên môn.
 • Quản trị dữ liệu thông tin đào tạo tại phòng Đào tạo;
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Hỗ trợ thực hiện các buổi đào tạo chung của Công ty.
 • Thực hiện công việc điểm danh, hỗ trợ bài giảng cho các chuyên viên đào…
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lập kế hoạch đào tạo và ngân sách hoạt động đào tạo.
 • Thiết lập ngân sách đào tạo phù hợp với kế hoạch đào tạo.
 • Lập kế hoạch đào tạo dài hạn.
Công Ty Cổ Phần Intimex Việt Nam
Hà Nội
 • Tiếp nhận chuyển giao tài liệu, phương pháp đào tạo từ khối đào tạo, tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn.
 • Kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo.