Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 4 of 42,986 jobs
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo của CB-CNV Phòng TC-HC.
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài Công ty;
Sông Hồng
Hà Nội
 • Đánh giá sau đào tạo.
 • Phối hợp với các chuyên quản nhân sự xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên mới.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng…
Tnhh Sản Xuất Và Kinh Doanh Nguyệt Hưng
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Lên lịch đào tạo cho ứng viên mới.
 • Tham gia đào tạo nâng cao kinh nghiệm.
 • Đào tạo các kỷ năng giúp ứng viên mới nắm bắt công việc.
 • Thạo tin học văn phòng.
Wyndham Grand Kn Paradise Cam Ranh
Khánh Hòa
 • Analyze yearly skills training and career development needs.
 • Assist training manager to develop skills training and career development programs and activities.
Hệ Thống Big C Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Được đào tạo chuyên nghiệp ngành bếp, pha chế.
 • Biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo, xây dựng Khung chương trình đào tạo kiến…
Duytan
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ đào tạo, cam kết đào tạo,...
 • Có kiến thức và hiểu biết về quy trình đào tạo cũng như quản lý đào tạo.
 • HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ.
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo giáo viên nước ngoài và trợ giảng, đảm bảo số lượng đầy đủ cho các lớp ở trung tâm.
 • Nơi Làm Việc Hà Nội.
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
Hà Nội
 • Quản Trị Nhân Sự (HR),Đào Tạo.
 • Participate into internal and external audit;
 • Promote the improvement for quality system.
 • Other tasks assigned by superior.
Công ty TNHH Nhà Nước MTV Thương mại và Xuất nhập...
Hà Nội
 • Thiết kế lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo được phát hiện.
 • Chốt nội dung và số lượng buổi học trong chương trình đào tạo.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phó Giám Đốc Đào Tạo.
 • Triển khai đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
 • Xác định nhu cầu đào tạo hệ thống chuỗi bán lẻ.
 • Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên.