Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 41,332 jobs
Việt Nam
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
Tập đoàn Đông Phương
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thực hiện đào tạo, đánh giá kết quả đào tạo và đề xuất phương án nâng cao chất lượng đào tạo.
 • (Các đợt đào tạo mới và công tác đào tạo lại sau định kỳ).
Duytan
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Hướng dẫn thực hiện thủ tục, hồ sơ đào tạo, cam kết đào tạo,...
 • Có kiến thức và hiểu biết về quy trình đào tạo cũng như quản lý đào tạo.
 • HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ.
Đồng Nai
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo/ hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
 • Tham gia các buổi họp và các khóa đào tạo phát triển kỹ…
Sông Hồng
Hà Nội
 • Đánh giá sau đào tạo.
 • Phối hợp với các chuyên quản nhân sự xây dựng chương trình đào tạo cho nhân viên mới.
 • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm công tác tuyển dụng…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào tạo huấn luyện về trang sức, vàng, kim cương, tài chính và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...).
 • Các khu vực đang tuyển:
Hà Nội
 • Hỗ trợ các công việc khác của phòng đào tạo.
 • Thực hiện tổ chức các lớp học, chương trình đào tạo,...
 • Hỗ trợ lên kế hoach, chuẩn bị, thông báo các chương trình…
Eastin Grand Hotel Nha Trang (Panorama)
Khánh Hòa
 • Develops an annual training plan.
 • Assists department managers to develop and organize their training programs.
 • Assists management in analyzing training needs.
Kết Cấu Thép ATAD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Có kỹ năng huấn luyện- đào tạo.
 • Phân tích, xác định nhu cầu đào tạo của tổ chức, đề xuất kế hoạch & ngân sách, thiết kế các hình…
ĐT DV Du Lịch Đất Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Kỹ năng mềm, Đào tạo hội nhập, Khảo sát nhu cầu đào tạo, Tổ chức lớp đào tạo, Đánh giá sau đào tạo….
 • Tổ chức điều phối đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài;