Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 41,343 jobs
Trainer - Chuyên Viên Đào Tạo - Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thô...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức điều phối đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài;
 • Tổ chức lớp đào tạo:
 • Đánh giá sau đào tạo:
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo, đưa ra đề xuất và cải tiến đối với…
THẮNG LỢI GROUP
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Công tác đào tạo (20%):
 • Nghiên cứu, phân tích nhu cầu đào tạo của công ty;
 • Am hiểu về nghiệp vụ Tuyển dụng - Đào tạo nhân sự….
 • Công tác tuyển dụng (80%):
DIGI-TEXX VIETNAM .
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo công việc cụ thể qua lớp học ONLINE.
 • Nhập các dữ liệu vào hệ thống.
 • Công việc làm online tại nhà, thời gian linh động.
 • Ký hợp đồng thời vụ.
VNP
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và tổ chức triển khai đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích & xác định nhu cầu đào tạo cho…
ĐT DV Du Lịch Đất Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Xây dựng giáo trình đào tạo và quy trình đào tạo, tái đào tạo cho nhân viên Công ty.
 • Phân tích nhu cầu đào tạo và phát triển nội dung, triển khai các chương…
Thương Mại & Dịch Vụ Đồ Uống Vietblend
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý trung tâm đào tạo, vận hành trung tâm đào tạo:
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Bao quát hoạt động đào tạo tại trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo chất…
Du Lịch Châu Á Thái Bình Dương
Việt Nam
 • Có kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo chuyên sâu/đạo tạo nội bộ.
 • Đào tạo sản phẩm cho nhân viên bán hàng.
 • Cập nhật các thông tin tới các bộ phận.
Chứng Khoán Vietcombank
Hà Nội
 • Cán bộ Nguyễn Khánh Lương - Phòng Tổ chức & Đào tạo.
 • Có ít nhất từ 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tổ chức nhân sự - Đào tạo trở lên.
Việt Nam
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.