Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 13 jobs

Trưởng phòng kinh doanh

Nhà Tuyển Dụng
Hà Nội +1 location
25.000.000 VNĐ một năm
  • Tổ chức/tham gia đào tạo.
  • Đề xuất các chương trình đào tạo, định hướng và phát triển nguồn nhân lực phòng với phòng đào tạo.
  • Đảm bảo tỷ lệ nhóm đạt doanh thu.

We have removed 12 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds

Get new jobs for this search by email