Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 79 jobs
Đầu Tư Thương Mại An Dân - Mitsubishi An Dân
Vĩnh Phúc
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức các chương trình đào tạo, tổng hợp đào tạo hàng tháng trình Ban lãnh đạo xem xét và gửi Khối/GG theo yêu cầu.
 • Thực hiện các thủ tục nhân sự (văn bản:
 • Chủ trì lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBCNV.
 • Cam kết, sáng tạo, cầu tiến, liêm chính, trung thực, công bằng, minh bạch, hòa đồng, yêu nghề.
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI NÔNG VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá kết quả đào tạo.
 • Lập chương trình đào tạo định kỳ tháng, năm.
 • Tổ chức thực hiện việc đào tạo trong và ngoài công ty.
 • 4 Thực hiện các thủ tục nhân sự.
SX XD Hưng Long Phước
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng.
 • Có khả năng chịu áp lực cao và sáng tạo trong công việc.
MUỐI MIỀN NAM
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động đào tạo và tái đào tạo.
 • Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chịu trách…
THỜI TRANG NÓN SƠN
Hà Nam
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng cho công ty.
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức điều hành công ty, , công tác đào tạo…
BRV HEALTHCARE
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Phát triển, phân tích và thực hiện chương trình đào tạo, đánh giá của Công ty.
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược, sáng kiến nhân sự phù hợp với chiến lược…
NIC's Client
Hà Nam +2 locations
 • Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài ….
 • Đề xuất việc đào tạo và tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân sự làm…
Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
Hà Nội
22.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng quy trình đào tạo, kế hoạch đào tạo, ngân sách đào tạo, nội dung đào tạo, phương pháp đào tạo, đối tượng đào tạo và tổ chức đào tạo cán bộ nhân viên…
Thực Phẩm Hoàng Lâm
Hà Nội
 • Đào tạo & phát triển Nguồn nhân lực.
 • Tổ chức triển khai theo kế hoạch đào tạo.
 • Báo cáo việc thực hiện kế hoạch đào tạo.
 • Công tác quản lý chung.