Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 11 jobs
PHÂN PHỐI VÀ BÁN LẺ BT BTCOM
Đắk Lắk +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
  • + Đào tạo điểm bán về tính năng, ưu việt của sản phẩm.
  • Tạo được mối quan hệ tốt với điểm bán.
  • Hàng ngày phải thực hiện tối đa việc đến thăm điểm bán theo lịch…

We have removed 10 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds