Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 331 jobs
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO VỆ AN NINH THÀNH PHỐ
Vĩnh Phúc
Easily apply
 • Đào tạo các kỹ năng khi làm việc.
 • Phó Phòng Kinh Doanh và kỹ thuật nghiệp vụ.
 • Tốt nghiệp Cao Đẳng Kinh Tế trở lên.
 • Lanh lẹ, ham thích công việc kinh doanh.
CÔNG TY TNHH ASTRA VISTEON VIỆT NAM
Vĩnh Phúc
 • + Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ.
 • Thỏa Thuận MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Quản lý nhóm tại kho và bộ phận chất lượng.
 • Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức lịch làm việc của bộ phận, đánh giá hoạt động của nhân viên, đào tạo nhân viên vận hành.
 • Chịu trách nhiệm về sự hoạt động của các hệ thống kỹ thuật…
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp đào tạo hoặc phân công đào tạo nhân viên mới.
 • Thiết lập chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên.
 • Trao đổi trong quá trình phỏng vấn.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học tại Ocean Edu.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
30.000.000 - VNĐ40.000.000 VNĐ một tháng
 • Lên Kế hoạch Kinh doanh và Tiếp thị hàng năm cùng với Tổng Quản lý.
 • Điều hành bộ phận thực thi kế hoạch kinh doanh và tiếp thị.
 • BHXH, Y tế, thất nghiệp...
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học tại Ocean Edu.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:
KHÁCH SẠN DIC STAR VĨNH PHÚC
Vĩnh Phúc
12.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Đào tạo, hướng dẫn cho nhân viên mới.
 • Huấn luyện nghiệp vụ cho nhân viên bộ phận thông qua các chương trình và kế hoạch đào tạo của khách sạn.
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC HƯNG YÊN
Vĩnh Phúc
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học tại Ocean Edu.
 • 10 - 12 Triệu Kinh nghiệm:
HRchannels.com
Vĩnh Phúc
 • Sắp xếp, luân chuyển, đào tạo và phát triển nhân viên.
 • Khách hàng của chúng tôi là một công ty 100% vốn FDI.
 • Làm việc tại các chuồng trại chăn nuôi heo F1.