Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12,008 jobs
Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội huấn luyện:Đào tạo huấn luyện về trang sức, vàng, kim cương và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...).
 • Công việc chính bao gồm:
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
HD Bank
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đánh giá kết quả đào tạo, phát triển sản phẩm đào tạo;
 • Xây dựng kế hoạch/điều phối đào tạo;
 • Tham gia công tác giảng dạy các Khóa đào tạo.
Lotte Viet Nam Shopping Joint Stock Company
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Prepare Training documents and Store operation manual.
 • Designing and developing internal training materials in a dynamic and comprehensive way.
Phát Triển Casa Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (20%).
 • Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên.
 • Được đi du lịch hằng năm.
DIGI-TEXX VIETNAM .
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo công việc cụ thể qua lớp học ONLINE.
 • Nhập các dữ liệu vào hệ thống.
 • Công việc làm online tại nhà, thời gian linh động.
 • Ký hợp đồng thời vụ.
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thô...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức điều phối đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài;
 • Tổ chức lớp đào tạo:
 • Đánh giá sau đào tạo:
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo, đưa ra đề xuất và cải tiến đối với…
Thương Mại & Dịch Vụ Đồ Uống Vietblend
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 VNĐ một tháng
 • Quản lý trung tâm đào tạo, vận hành trung tâm đào tạo:
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Bao quát hoạt động đào tạo tại trung tâm, chịu trách nhiệm đảm bảo chất…
DIGI-TEXX VIETNAM LTD
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được đào tạo công việc cụ thể qua lớp học ONLINE.
 • Hồ Chí Minh , Quận 12 Mức lương:
 • Cạnh Tranh Month Kinh nghiệm:
 • 0-1 Năm MÔ TẢ CÔNG VIỆC.
 • Ký hợp đồng thời vụ.
IVI
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Cải thiện hiệu quả đào tạo thông qua việc phát triển các phương pháp đào tạo mới, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ đào tạo đúng lúc, lồng ghép công việc thực tế vào…