Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 367 jobs
GIÁO DỤC & TRUYỀN THÔNG HOÀNG GIA
Hưng Yên
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Chịu trách nhiệm chất lượng đào.
 • Lên kế hoạch tuyển sinh học viên.
 • Chịu trách nhiệm chỉ tiêu tuyển sinh.
 • Hưng Yên , Huyện Phù Cừ.
Tecomen
Hưng Yên
8.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Kỹ năng lập kế hoạch, thiết lập mục tiêu, quản lý, thuyết trình, xây dựng tài liệu đào tạo….
 • Đầu mối tiếp nhận yêu cầu phát triển sản phẩm và quản lý dự án.
Tecomen
Hưng Yên
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Chuẩn bị tài liệu đào tạo về sản phẩm cho các bộ phận Sale, Maketing và các phòng ban khác trong công ty.
 • Quản lý các dự án phát triển sản phẩm mới - nghành lọc…
NIC's Client
Hưng Yên
 • Hợp đồng lao động và hợp đồng đào tạo;
 • Phụ trách các công việc của bộ phận Hành chính Nhân sự gồm:
 • Đặt vé máy bay và khách sạn;
 • Kiểm soát bảo vệ và tạp vụ;
 • Triển khai tuyển dụng và đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn lực của Nhà máy.
 • Tham gia xây dựng và duy trì thực hiện các hệ thống cải tiến & sáng tạo, kaizen, 5S,……
CHI NHÁNH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC JAVIKO - TRUN...
Hưng Yên
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo thêm về chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn của Công ty để phục vụ công việc;
 • Tổ chức Hội thảo về các chuyên đề liên quan đến công việc;
NIC HR Consulting
Hưng Yên
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo các kiến thức, kỹ năng về nhân sự.
 • Đào tạo định hướng nhân viên mới (Các thủ tục hành chính, quy định NIC ).
 • Nhân viên đi làm nộp tại Nhà máy.
 • Thực tập 2 tháng tại nhà máy Daikin (có hỗ trợ chi phí đào tạo nghề và ăn trưa).
 • Lắp thử sản phẩm mới, vận hành thử máy móc thiết bị và đào tạo lại cho bộ phận…
Giáo Dục Đại Dương
Hưng Yên
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Kỹ năng làm việc nhóm.
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
Hưng Yên
 • Các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ trong năm;
 • Tốt nghiệp Cao đẳng Kế toán trở lên, đã từng tham gia các khóa đào tạo:
 • Chế độ hỗ của công ty: