Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 15,059 jobs
Hà Nội
 • Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và tổ chức triển khai đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích & xác định nhu cầu đào tạo cho…
Hà Nội
 • Hỗ trợ các công việc khác của phòng đào tạo.
 • Thực hiện tổ chức các lớp học, chương trình đào tạo,...
 • Hỗ trợ lên kế hoach, chuẩn bị, thông báo các chương trình…
Anh Ngữ AMES
Hà Nội
 • Hỗ trợ công tác tuyển dụng, đào tạo giáo viên nước ngoài và trợ giảng, đảm bảo số lượng đầy đủ cho các lớp ở trung tâm.
 • Nơi Làm Việc Hà Nội.
VNP
Hà Nội
8.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và tổ chức triển khai đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích & xác định nhu cầu đào tạo cho…
Công ty TNHH Terumo Việt Nam
Hà Nội
 • Quản Trị Nhân Sự (HR),Đào Tạo.
 • Participate into internal and external audit;
 • Promote the improvement for quality system.
 • Other tasks assigned by superior.
Tecomen
Hà Nội
10.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Trực tiếp đào tạo hội nhập/ đào tạo các nhóm kỹ năng, nghiệp vụ căn bản cho nhân viên.
 • Hợp đồng, giảng viên, học viên, nội dung đào tạo.
 • Thành thạo 4 kỹ năng:
Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
Hà Nội
 • Develop annual training plan based on cross functions TNA results.
 • Execute training plan, guidelines, procedures, forms.
 • Prepare logistic for training courses.
Kingsway Việt Nam
Hà Nội
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Sắp xếp, chuẩn bị tài liệu cho lớp học.
 • Hỗ trợ chuẩn bị phòng học, đồ dùng học tập cho mỗi buổi học.
 • Và học sinh các lớp.
Công Ty TNHH Phát Triển AROMA
Hà Nội
 • Làm việc trong môi trường trẻ và cởi mở, tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.
 • Test trình độ đầu vào của học viên (tiếng anh giao tiếp).
Hà Nội
 • Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ;
 • Hỗ trợ thực hiện các buổi đào tạo chung của Công ty.
 • Thực hiện công việc điểm danh, hỗ trợ bài giảng cho các chuyên viên đào…
Overall, how relevant are these jobs?