Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 17,049 jobs
LĨNH VỰC Ô TÔ
Hà Nội
 • Hỗ trợ tổ chức các chương trình đào tạo.
 • Tổ chức phát triển, đào tạo giảng viên nội bộ.
 • Xây dựng hệ thống đánh giá và cấp chứng nhận sau đào tạo.
Hà Nội
 • Trở thành nhân viên chính thức ngay sau đào tạo.
 • Đào tạo miễn phí kỹ năng mềm và ngoại ngữ.
 • Được nhận trợ cấp đào tạo toàn khóa học lên đến 15.000.000VND/khóa.
N&V BRIDGE GROUP
Hà Nội
7.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Taurus Global Studio nhận các bạn có mong muốn học việc.
 • Nếu chưa tự tin để ứng tuyển vị trí chính thức hãy apply vào vị trí học việc/thực tập để được học hỏi,…
Hà Nội
 • Trực tiếp xây dựng, lên kế hoạch và triển khai các chương trình sự kiện đào tạo nội bộ dưới hình thức:
 • Chịu trách nhiệm mọi hoạt động trong quá trình triển khai…
N&V BRIDGE GROUP
Hà Nội
 • Lập báo cáo sau đào tạo.
 • Theo dõi quỹ đào tạo của Công ty và quá trình đào tạo của nhân sự để có những đề xuất phù hợp.
 • Tổ chức các đợt đào tạo nội bộ;
Hà Nội
 • Work with source data and DWH data modeller, ensuring DWH‘s clearance, quality, correct content, life cycle and time limits understanding and aligning.
Hà Nội
 • + Lập kế hoạch khóa đào tạo.
 • + Làm báo cáo đánh giá cuối khóa đào tạo,...
 • + Các công việc hậu cần và logistic khóa đào tạo.
 • Thu nhập thỏa thuận theo năng lực.
 • Tham gia các khóa đào tạo ở nước ngoài để có thể nâng cao chuyên môn và đào tạo lại cho nhân viên DAV & khách hàng.
 • Đi công tác (nếu được yêu cầu).
Admicro
Hà Nội
 • Từ 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, tổ chức đào tạo.
 • Điều hành các buổi đào tạo.
 • Theo dõi, đánh giá sau đào tạo.
 • Tiêu đề mail ghi rõ :
Chứng Khoán MB
Hà Nội
 • Phối hợp với các phòng/ bộ phận tìm hiểu, đề xuất chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu đào tạo nội bộ / kế hoạch đào tạo hàng năm.
 • Thời hạn nhận hồ sơ: