Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 975 jobs
HRchannels.com
Bình Dương
 • Tuyển dụng công nhân và đào tạo cho công nhân mới nhận việc.
 • Quản lý vấn đề hợp đồng, phụ lục hợp đồng.
 • Thực hiện chế độ phúc lợi cho Nhân viên.
Bình Dương
 • Cung cấp đào tạo cho các đồng nghiệp về các qui trình cơ bản để đảm bảo an toàn thực phẩm, chất lượng, phù hợp với các yêu cầu đã được xác định trước.
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ & Sáng Tạo Trẻ Teky Hold...
Bình Dương
 • Được đào tạo nâng cao về phương pháp giảng dạy STEM theo chuẩn Mỹ;
 • Tuyển dụng, đào tạo, duy trì và phát triển chất lượng nguồn lực giáo viên (teacher selection,…
 • Resolve day to day technical problems in production machine.
 • Supervises maintenance staff to repair, maintain machine.
 • Be able to communication in English.
Kiểm soát chất lượng
Bình Dương
25.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Lập kế hoạch về nhu cầu đào tạo hàng năm cho cán bộ , nhân viên làm công tác đảm bảo chất lượng .
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tất cả các họat động kiểm nghiệm,…
Đồ Gỗ Burden
Bình Dương
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một tháng
 • Đào tạo những kỹ năng cần thiết cho chuyên môn.
 • Theo dõi kiểm tra, chịu trách nhiệm quản lý số lượng các thiết bị Nhà Xưởng và sản xuất đi kèm.
THỰC PHẨM SUN DO
Bình Dương
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Lập kế hoạch đào tạo và thực hiện triển khai kế hoạch đào tạo được phê duyệt từ Ban giám đốc.
 • Đào tạo hội nhập cho nhân sự mới.
San Miguel Pure Foods (VN)
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhận báo cáo chi tiết từ các tổ trưởng sau đó tổng hợp thành báo cáo chung và nhập dữ liệu báo cáo vào SAP.
 • Làm các báo cáo ngày theo yêu cầu của cấp trên (báo…
SX TM DV TIẾN ĐẠI PHÁT
Bình Dương
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Đào tạo Cán bộ cấp dưới và Công nhân xưởng.
 • Lập kế hoạch sản xuất, triển khai sản xuất và theo dõi tiến độ sản xuất để đảm bảo đáp ứng yêu cầu.
Việt Hữu
Bình Dương
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia khóa đào tạo chuyên môn.
 • Công ty sẽ đào tạo để trở thành nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp.
 • Có khả năng sáng tạo.
 • Kiểm tra hàng sản xuất mỗi ngày.
Overall, how relevant are these jobs?