Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 963 jobs
Đồng Nai
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo/ hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
 • Tham gia các buổi họp và các khóa đào tạo phát triển kỹ…
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo chuyên môn.
 • Thực hiện những báo cáo liên quan đến việc lưu giữ và xuất nhập.
 • Một số công việc khác theo chỉ thị của cấp trên.
Nhựa Đồng Nai
Đồng Nai
 • Lập kế hoạch, tổ chức đào tạo văn hóa doanh nghiệp, 5S hàng tuần.
 • Công chứng, apec, visa, photo tài liệu, in ấn hồ sơ công ty.
 • Các việc khác khi được phân công.
Masan MEATLife - CTy MNS Meat Hà Nam
Đồng Nai
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Được trang bị các chương trình đào tạo;
 • Theo dõi sức khỏe, cấp phát thuốc cho cán bộ công nhân viên bị các bệnh thông thường như:
 • Yêu cầu năng lực sau 02 tháng:
Ngân Hàng TMCP Bắc Á
Đồng Nai
 • Thực hiện nghiệp vụ thẩm định các hồ sơ cấp tín dụng và đầu tư được phân công nhằm tham mưu, đề xuất cấp tín dụng và đầu tư an toàn, hiệu quả.
HD Bank
Đồng Nai
 • Tự tin và sáng tạo.
 • HDBank Gia Ray (Xuân Lộc).
 • Tiếp nhận các công văn đến và phân phối đến người nhận.
 • Chuyển các công văn đi theo yêu cầu.
 • Lập kế hoạch đào tạo.
 • Lập báo cáo đào tạo.
 • Xây dựng tài liệu đào tạo và cung cấp các khóa đào tạo kỹ năng cơ bản.
 • Xây dựng và phát triển nhóm giảng viên nội bộ.
Đồng Nai
10.000.000 - VNĐ12.000.000 VNĐ một năm
 • Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo nghiệp vụ.
 • Tư vấn sản phẩm phù hợp theo nhu cầu của khách hàng.
 • Làm hồ sơ tín dụng cho khách hàng.
Ngân Hàng Á Châu ACB
Đồng Nai
 • Đào tạo nhân viên thẩm định tài sản:
 • Đào tạo tại chỗ cho nhân viên thẩm định tài sản do mình quản lý về nghiệp vụ.
 • Thấm định tài sản đảm bảo:
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HITECH VIỆT NAM
Đồng Nai
12.000.000 - VNĐ15.000.000 VNĐ một tháng
 • Được va chạm thực tế , đào tạo với các máy móc thiết bị tại Hitechvn.
 • Được đào tạo phát triển các nghiệp vụ, các kỹ năng chuyên môn.
 • Thiết kế, chế tạo máy.