Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 698 jobs
Đồng Nai
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo/ hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
 • Tham gia các buổi họp và các khóa đào tạo phát triển kỹ…
Đồng Nai
 • Đào tạo huấn luyện về trang sức, vàng, kim cương, tài chính và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...).
 • Làm việc theo ca xoay:
Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Đồng Nai
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội huấn luyện:Đào tạo huấn luyện về trang sức, vàng, kim cương và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...).
 • Công việc chính bao gồm:
CI BAO
Đồng Nai
 • Kiểm tra, đánh giá công tác đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Liên kết với các đối tác thực hiện chương trình đào tạo bên ngoài…
 • Quản lý Quy trình HR.
 • Quản lý Đồng Phục, Văn Phòng phẩm.
 • Quản lý hồ sơ nhà cung cấp.
 • Trung thu, Phụ nữ Việt Nam, Quốc tế phụ nữ:300,000 VND.
Công ty TNHH MTV Cơ Khí Xăng Dầu Đồng Nai
Đồng Nai
 • Chịu trách nhiệm xuất nhập hàng hóa.
 • Theo dõi số lượng hàng hóa tồn kho.
 • Lập báo cáo về số lượng xuất kho gửi về phòng kế hoạch kinh doanh theo tuần, tháng.
LOTTE Mart Việt Nam
Đồng Nai
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Internal Training (30%) - Đào tạo nội bộ.
 • Các báo cáo và đánh giá định kỳ về chất lượng đào tạo.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Dow
Đồng Nai
 • Có thể hướng dẫn đào tạo cho đồng nghiệp ít kinh nghiệm hơn.
 • Duy trì trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực được phân công, theo chính sách của nhà máy và hoàn…
NƯỚC GIẢI KHÁT SUNTORY PEPSICO VIỆT NAM
Đồng Nai
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội đào tạo và phát triển chuyên môn.
 • Kỹ năng giám sát/ quản lý, kỹ năng giao tiếp, tạo ảnh hưởng, kỹ năng làm việc với các phòng ban khác nhau.
HI-TRANS CO., LTD.
Đồng Nai
 • Thực hiện các quy trình nghiệp vụ liên quan nhân sự được phân công theo quy định công ty.
 • Thực hiện các hồ sơ, thủ tục quan hệ lao động đối với CBNV theo phân…