Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) YOUNG POONG ELECTRONICS VINA (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Có kinh nghiệm đào tạo 3D5S.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đào tạo công nhân viên về 3D 5S.
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
 • Phân tích lỗi , nguyên nhân lỗi phát sinh từ công đoạn,.
 • Quản lý quy trình chất lượng công đoạn.
YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
 • Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng về sản phẩm của công ty, làm các báo cáo chất lượng gửi sang khách hàng.
YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
 • Đối ứng khách hàng, tiếp nhận thông tin khách hàng.
 • Quản lý xuất nhập tồn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
 • Đào tạo công đoạn và đưa ra tiêu chuẩn hướng dẫn thao tác.
 • Vận hành hệ thống thiết bị điện, điện tử.
YOUNG POONG ELECTRONICS VINA
Vĩnh Phúc
 • Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
 • Dịch văn bản từ tiếng việt sang tiếng hàn và truyền đạt thông tin bằng tiếng hàn.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
» Create your CV - It only takes a few seconds