Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Truyền Thông Kim Cương (undo)
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 318 jobs
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Thực hiện cuộc gọi ra tới khách hàng đã để lại thông tin quan tâm đến khóa học.
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Được trả lương trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Được trả lương trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Làm việc theo giờ hành chính.
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Nam, nữ tuổi từ 18- 35.
Thành phố Hồ Chí Minh
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một năm
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Được tham gia khóa đào tạo nghiệp vụ của công ty (trong quá trình học công ty hỗ trợ thêm 700k).
15.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một năm
 • Được đào tạo miễn phí 10 ngày và hỗ trợ 700.000VNĐ chi phí trong quá trình đào tạo.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
7.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Nam, nữ tuổi từ 18 - 35.
Thành phố Hồ Chí Minh
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Nam, nữ tuổi đời từ 18-35.