Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 179 jobs
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
20.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Trưởng Phòng Tuyển Dụng Đào Tạo.
 • Hoàn tất các thủ tục đào đạo và theo dõi sau đào tạo.
 • Công tác đào tạo, phát triển nhân lực.
 • Xây dựng chính sách giữ người tài.
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Phó Giám Đốc Đào Tạo.
 • Triển khai đánh giá hiệu lực/hiệu quả sau đào tạo.
 • Xác định nhu cầu đào tạo hệ thống chuỗi bán lẻ.
 • Có kinh nghiệm quản lý 02 năm trở lên.
NIC's Client
Long An
30.000.000 - VNĐ50.000.000 VNĐ một năm
 • Tổ chức hoạt động thi đua, hoạt động tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao năng suất & hiệu quả làm việc.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự,…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • TRỢ LÝ PHÒNG ĐÀO TẠO (QUẬN 7, HCM).
 • Làm các báo cáo theo yêu cầu của Trưởng phòng đào tạo.
 • Có cơ hội trao đổi, tích lũy kinh nghiệm về đào tạo.
NIC's Client
Hà Nội
 • Môi trường làm việc năng động và chuyên nghiệp và đem lại khả năng phát triển( các chương trình đào tạo trong và ngoài nước theo yêu cầu và tính chất công việc,…
NIC's Client
Long An
15.000.000 - VNĐ25.000.000 VNĐ một tháng
 • Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo nhân viên liên quan đến các tiêu chuẩn.
 • Kiểm tra, theo dõi việc đánh giá nội bộ qua các kỳ đánh giá.
NIC's Client
Long An
20.000.000 - VNĐ30.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện đào tạo, giám sát, tổng hợp báo cáo đánh giá các nội dung quản lý.
 • Quản Lý Sản Xuất - (Đức Hòa, Long An).
 • Quản lý và tổ chức hệ thống sản xuất :
NIC's Client
Hà Nội
 • Giám đốc thiết kế sáng tạo.
 • Xây dựng các quy chuẩn thiết kế, quản lý, đào tạo và kiểm soát các nhóm thiết kế tuân thủ theo quy chuẩn.
 • + TVC trên Truyền hình.
NIC's Client
Hà Nam +2 locations
 • Xây dựng quy trình đào tạo nhân sự hội nhập, đào tạo bên trong, đào tạo bên ngoài ….
 • Đề xuất việc đào tạo và tham gia vào quá trình đào tạo đội ngũ nhân sự làm…
NIC's Client
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Đào tạo nhân viên để chuẩn bị cho khách sạn đi vào hoạt động.
 • Được đào tạo trong nước và đi thực tế tại nước ngoài.
 • Báo cáo trực tiếp đến Chủ Đầu Tư.