Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) Giáo Dục Đại Dương (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 6 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả tuyển sinh khác theo yêu cầu của quản lý.
 • Nữ tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đánh giá, quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
 • Trợ giảng và trợ giúp cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện tư vấn các chương trình đào tạo và chốt sale;
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:

We have removed 2 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds