Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 274 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, điều hành đội ngũ nhân viên đào tạo và chât lượng công tác đào tạo của chi nhánh.
Giáo Dục Đại Dương
Yên Bái +12 locations
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đánh giá, quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
 • Trao đổi kết quả học tập với phụ huynh học sinh.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh;
Giáo Dục Đại Dương
Hòa Bình +3 locations
17.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Dịch vụ liên quan đến đào tạo.
 • Đào tạo, training cho nhân viên phương thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • + Lên kế hoạch đào tạo nội bộ, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đào tạo.
 • Kinh nghiệm về đào tạo nội bộ 1-2 năm.
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +10 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Kon Tum
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Quản lý, chịu trách nhiệm chung các vấn đề của lớp học:
 • Sắp xếp thời khóa biểu, lịch giảng dạy cho giáo viên, quản lý học viên,…
Giáo Dục Đại Dương
Yên Bái +11 locations
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc +14 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Hỗ trợ Đào tạo và hướng dẫn giáo viên, học sinh sử dụng các nền tảng website mới phát triển.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Giáo Dục Đại Dương
Thanh Hóa +7 locations
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện tư vấn các chương trình đào tạo và chốt sale;
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động: