Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 198 jobs
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +1 location
10.000.000 VNĐ một năm
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học theo quy trình đánh…
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +7 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên.
 • Marketing, ngoại khóa cho học viên của Ocean Edu.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Yên +1 location
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tìm kiếm, giới thiệu đến học viên các khoá học phù hợp.
 • Chăm sóc học viên, quản lý học viên bằng hệ thống phần mềm của Ocean Edu,…
Giáo Dục Đại Dương
Phú Thọ +5 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện gọi điện giới thiệu và tư vấn các sản phẩm của Công ty cho khách hàng theo Data được cung cấp.
 • Nữ/Nam tuổi từ 22 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc +10 locations
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đánh giá, quản lý chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn.
 • Tổ chức khai giảng lớp học.
 • Quản lý lớp học và học viên.
Giáo Dục Đại Dương
Vĩnh Phúc +9 locations
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Quản lý lớp học và học viên.
 • Hỗ trợ cho giáo viên nước ngoài trong công tác giảng dạy.
 • Chi tiết trao đổi khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Gia Lai +7 locations
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Lập kế hoạch tuyển sinh.
 • Hỗ trợ học viên qua các kênh tương tác:
 • Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nội +1 location
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả tuyển sinh khác theo yêu cầu của quản lý.
 • Nữ tuổi từ 21 - 32.
Giáo Dục Đại Dương
Phú Thọ +6 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Thực hiện tư vấn các chương trình đào tạo và chốt sale;
 • Chăm sóc khách hàng thường xuyên thông qua các hoạt động:
Giáo Dục Đại Dương
Hà Nam +2 locations
20.000.000 VNĐ một năm
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Dịch vụ liên quan đến đào tạo.
 • Đào tạo, training cho nhân viên phương thức và tác phong làm việc chuyên nghiệp.