Create your CV - It only takes a few seconds

Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 6 jobs

[HN3] Quản Lý Dự Án Telesale

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Đào tạo huấn luyện nâng cao kỹ năng các nhân sự trong team.
  • Đưa ra các chương trình thi đua, tạo động lực làm việc.
  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

[HN3] Quản Lý Dự Án Telesale Bảo Hiểm

CÔNG TY CỔ PHẦN BELLSYSTEM 24-HOA SAO
Hà Nội
15.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
  • Đào tạo huấn luyện nâng cao kỹ năng các nhân sự trong team.
  • Đưa ra các chương trình thi đua, tạo động lực làm việc.
  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

We have removed 4 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.