Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 288 jobs
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • + Được đào tạo nghiệp vụ và kỹ năng dịch vụ khách hàng đẩy đủ.
 • Thực hiện các công việc theo hợp đồng giữa công ty và khách hàng, có thể bao gồm tất cả hoặc một…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo tất cả kĩ năng liên quan tới công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy),Hành chính…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được phụ cấp trong quá trình đào tạo.
 • Được đào tạo đầy đủ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bếp, kỹ năng làm sạch...
 • Thực hiện các công việc theo hợp đồng giữa công ty…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được phụ cấp trong quá trình đào tạo.
 • Được đào tạo đầy đủ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bếp, kỹ năng làm sạch...
 • Thực hiện các công việc theo hợp đồng giữa công ty…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo tất cả kĩ năng liên quan tới công việc.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm Sóc Khách Hàng,Giao Dịch Viên (Tại Quầy),Hành chính…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được đào tạo tất cả kĩ năng liên quan tới công việc.
 • Tiếp nhận cuộc gọi tới của khách hàng, hỗ trợ giải đáp các thắc mắc trong quá trình KH sử dụng dịch vụ của…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được phụ cấp trong quá trình đào tạo.
 • Được đào tạo đầy đủ kỹ năng giao tiếp, kỹ năng bếp, kỹ năng làm sạch...
 • Thực hiện các công việc theo hợp đồng giữa công ty…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Được tham gia các lớp đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ của Bamboo Airways MIỄN PHÍ.
 • Tiếp nhận các cuộc gọi đến của khách hàng, giải đáp thắc mắc cho khách hàng các…
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
Hà Nội
 • Làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn.
 • Bán Hàng Qua Điện Thoại (Telesale),Bán Lẻ/Cửa Hàng,Chăm…