Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 794 jobs
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • Được hỗ trợ chi phí trong thời gian đào tạo nghiệp vụ (700k/1 khóa học).
 • Được tham gia khóa học đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ miễn phí (7 - 10 ngày).
 • �Được đào tạo nghề miễn phí.
 • Giải đáp các thắc mắc của khách hàng sử dụng dịch vụ di động VIETTEL.
 • �Thưởng KPIs + Hỗ trợ 700k/ khoá học ~7 - 10 ngày.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Trực tổng đài chăm sóc khách hàng mạng di động Viettel.
 • Yêu cầu bằng cấp (tối thiểu):
 • Được hỗ trợ trong quá trình học đào tạo nghiệp vụ.
 • Được tham gia các khóa đào tạo kỹ năng cần thiết cho công việc.
 • Nghỉ mát, sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết, ....