Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: Vĩnh Phúc (undo) CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ĐẠI DƯƠNG (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 12 jobs
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học.
 • Vĩnh Phúc , Thành Phố Vĩnh Yên Mức lương:
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện tiếp nhận và tư vấn các chương trình đào tạo phù hợp với học viên khi đến tìm hiểu và đăng ký học.
 • Vĩnh Phúc , Thị Xã Phúc Yên Mức lương:
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 15 phút trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Telesale [OCEAN EDU - Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo /…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Telesale [OCEAN EDU - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư…
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả tuyển sinh khác theo yêu cầu của quản lý.
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Vĩnh…
7.000.000 VNĐ một tháng
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Phúc Yên] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện được…
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime [Ocean Edu - Phúc Yên, Vĩnh Phúc] trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư…
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Vĩnh Tường] Trợ Giảng Tiếng Anh Fulltime trong ngành Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư viện, Biên…
 • Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo và hiệu quả tuyển sinh khác theo yêu cầu của quản lý.
 • 2 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm [OceanEdu_Vĩnh…
8.000.000 VNĐ một tháng
 • 7 giờ trước # Bạn đang xem tin việc làm Nhân Viên Tuyển Sinh [OCEAN EDU - Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc] trong ngành Tư vấn, Dịch vụ khách hàng, Giáo dục / Đào tạo / Thư…