Đào Tạo jobs

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: BIDV (undo)
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 185 jobs
Hà Nội
 • Trường Đào tạo BIDV, 773 Đường Hồng Hà, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…
Hà Nội
 • + Các yêu cầu về chuyên ngành đào tạo, giới hạn trường đào tạo hoặc một số vị trí yêu cầu trình độ trên Đại học được quy định chi tiết tại file điều kiện, tiêu…
Hà Nội
 • + Các văn bằng chứng chỉ, các chứng chỉ về thành tích học tập, đào tạo;
 • Tuyển dụng vị trí chuyên viên tại Trung tâm Thẻ.
 • Vị trí và số lượng tuyển dụng.
Hà Nội
 • § Triển khai công tác đào tạo (xây dựng slide, đào tạo Chi nhánh) về sản phẩm phụ trách, giải đáp thắc mắc, giám sát kiểm tra thực hiện sự tuân thủ SP.
Hà Nội
 • + Các yêu cầu về chuyên ngành đào tạo, giới hạn trường đào tạo hoặc một số vị trí yêu cầu trình độ trên Đại học được quy định chi tiết tại file điều kiện, tiêu…
Hà Nội
 • Tự đào tạo và nghiên cứu phát triển theo chưong trình công tác;
 • + Tư duy logic, sáng tạo;
 • Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, được đào tạo chính quy, tập…
Hà Nội
 • Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị biện pháp giáo dục tại địa…