Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 770 jobs
Long An +3 locations
 • Được đào tạo thêm về chuyên môn nghiệp vụ.
 • Bình luận từ tư vấn viên.
 • Công ty 100% vốn của Nhật Bản.
 • Có cơ hội trau dồi kiến thức và học hỏi được nhiều kinh…
Bình Dương
 • Có cơ hội tham gia đào tạo tại Nhật Bản.
 • Bình luận từ tư vấn viên.
 • Là công ty con của một tập đoàn lớn bên Nhật Bản, bạn sẽ được làm việc trong môi trường năng…
Hà Nam
 • Sắp xếp nhân sự sản xuất, lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo khi có sự thay đổi về nhân lực.
 • Triển khai kế hoạch sản xuất:
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất:
Long An
10.000.000 - VNĐ20.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo thêm về chuyên môn nghiệp vụ.
 • Bình luận từ tư vấn viên.
 • Công ty 100% vốn của Nhật Bản.
 • Có cơ hội trau dồi kiến thức và học hỏi được nhiều kinh…
Hà Nội
 • Được tham gia các khóa đào tạo chuyên nghiệp trong môi trường quốc tế.
 • Build up and update training material.
 • Design test content and make plan for examination …
Hải Dương
 • Lập kế hoạch đào tạo kỳ, giám sát, thúc đẩy để kế hoạch đào tạo được thực hiện theo đúng tiến độ.
 • Tổ chức thực hiện các khóa đào tạo.
 • Thành lập từ năm 1947.
Bình Dương +1 location
9.000.000 VNĐ một tháng
 • Được đào tạo kiến thức về sản phẩm và các kỹ năng về sales, training kỹ năng mềm, hourensou, business manner,….
 • Bình luận từ tư vấn viên.
 • Thành lập từ năm 2010.
Hà Nam
 • Sắp xếp nhân sự sản xuất, lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo khi có sự thay đổi về nhân lực.
 • Lập và triển khai kế hoạch sản xuất:
 • Kiểm soát hoạt động sản xuất:
Bình Dương
 • Có cơ hội thăng tiến cao và được đưa đi đào tạo ở Nhật.
 • Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc hiệu quả, kỹ năng quản lý….
Hà Nội
 • Quản lý các chương trình đào tạo chất lượng cao;
 • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của phòng đào tạo và nhà trường.
 • Mô tả về công việc.