Đào Tạo jobs

Sort by: relevance - date
Page 1 of 16,779 jobs
Thành phố Hồ Chí Minh
8.000.000 VNĐ một tháng
 • Tiếp nhận, tổng hợp và trình duyệt nhu cầu đào tạo, lập kế hoạch đào tạo theo quy trình và hướng dẫn của Trưởng phòng Nhân sự.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Smart Train .Ltd
Thành phố Hồ Chí Minh
12.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Chịu trách nhiệm tư vấn, giới thiệu các khóa học ACCA, CMA, CIA, CFA, DipIFR và các khóa ngắn hạn về kế toán, kiểm toán, tài…
Hà Nội
 • Xây dựng lộ trình đào tạo, khung kế hoạch đào tạo dựa trên nhu cầu đào tạo và tổ chức triển khai đào tạo.
 • Nghiên cứu, phân tích & xác định nhu cầu đào tạo cho…
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Huấn luyện đội ngũ nhân viên bán hàng OPPO bao gồm (kiến thức, kỹ năng, văn hoá OPPO ) qua hình thức đào tạo trên lớp và đào tạo tại shop.
Đồng Nai
 • Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm đào tạo/ hỗ trợ đào tạo công nhân kỹ thuật.
 • Cơ hội đào tạo và phát triển.
 • Tham gia các buổi họp và các khóa đào tạo phát triển kỹ…
Dược Phẩm Savi
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo của CB-CNV Phòng TC-HC.
 • Đánh giá hiệu quả các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài Công ty;
Phát Triển Casa Việt Nam
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực (20%).
 • Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên.
 • Được đi du lịch hằng năm.
Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Thành phố Hồ Chí Minh +2 locations
7.000.000 VNĐ một tháng
 • Cơ hội huấn luyện:Đào tạo huấn luyện về trang sức, vàng, kim cương và kỹ năng làm việc (giao tiếp, tư vấn, phát triển kinh doanh...).
 • Công việc chính bao gồm:
Cơ Điện Lạnh Đại Việt
Thành phố Hồ Chí Minh
 • Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp đào tạo nhằm nâng cao chất lượng tuyển dụng, đào tạo.
 • Giáo dục / Đào tạo / Thư viện.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
CMC TELECOM - Top 25 Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Viễn Thô...
Thành phố Hồ Chí Minh
10.000.000 VNĐ một tháng
 • Tổ chức điều phối đào tạo nội bộ và đào tạo bên ngoài;
 • Tổ chức lớp đào tạo:
 • Đánh giá sau đào tạo:
 • Đánh giá hiệu quả đào tạo, đưa ra đề xuất và cải tiến đối với…