Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 8 jobs
Kubota Công Lâm
Thừa Thiên - Huế
 • Thực hiện xuất hóa đơn.
 • Quản lý thu chi nội bộ.
 • Theo dõi và báo cáo xuất, nhập tồn kho.
 • Theo dõi, quản lý hợp đồng và công nợ của đối tác và khách hàng.
Sơn Hà Huế
Thừa Thiên - Huế
5.000.000 VNĐ một tháng
 • Hạch toán đầy đủ, chính xác các chi phí phát sinh.
 • Thực hiện đối chiếu, kiểm soát công nợ với các nhà cung cấp.
 • Thực hiện kế toán chi phí cuối tháng;
QUẢN LÝ DỰ ÁN MK ASIA
Thừa Thiên - Huế
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu…
Takson Huế
Thừa Thiên - Huế
 • Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và tiến hành thanh toán cho các bộ phận liên quan.
 • Thưc hiện các công tác chuyên môn kế toán, quản lý hồ sơ sổ sách, chứng từ, ngân…
JOINTWELL Việt Nam
Thừa Thiên - Huế
 • Thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến kế toán.
 • Giao dịch với ngân hàng.
 • Thực hiện các báo cáo nội bộ định kỳ.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Ana Mandara Hue
Thừa Thiên - Huế
 • Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
 • Kiểm soát tồn kho của nhà hàng.
Công Ty Tnhh Tôn Bảo Khánh
Thừa Thiên - Huế
 • CÔNG TY TNHH TÔN BẢO KHÁNH.
 • Công ty TNHH Tôn Bảo Khánh tuyển dụng nhân sự.
 • Việc làm đã hết hạn.
 • Nhanh nhẹn và chịu khó.
GIÁM ĐỊNH ĐẠI MINH VIỆT
Thừa Thiên - Huế
 • 1.Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • 2.Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
 • Hoà đồng với đồng nghiệp.

We have removed 0 job posting very similar to those already shown. To see the additional result, you may repeat your search with the omitted job posting included.

» Create your CV - It only takes a few seconds