Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
  • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
  • Lập báo cáo hằng tháng.
  • Làm các công việc của một kế toán.
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:
» Create your CV - It only takes a few seconds
Get new jobs for this search by email
By creating a job alert or receiving recommended jobs, you agree to our Terms. You can change your consent settings at any time by unsubscribing or as detailed in our terms.