jobs in Việt Nam

Filter results by:
Sort by: relevance - date
You refined by: CÔNG TY TNHH ZELY (undo) nhân viên kế toán (undo) undo all
Job Type
Create your CV - It only takes a few seconds
Page 1 of 21 jobs
CÔNG TY TNHH ZELY
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
  • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
  • Lập báo cáo hằng tháng.
  • Làm các công việc của một kế toán.
  • Ngôn ngữ của hồ sơ:

We have removed 20 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds