Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 18 jobs

Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY CỔ PHẦN HOA VIỆT
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Lập phiếu thu, phiếu chi hằng ngày.
  • Lưu trữ chứng từ, sổ sách kế toán.
  • Lập báo cáo hằng tháng.
  • Làm các công việc của một kế toán.
  • Tốt nghiệp THPT trở lên.

We have removed 17 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds