Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 10 jobs

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 1 PHARBACO
Thành phố Hồ Chí Minh
  • Quản lý, đối chiếu văn thư.
  • Theo dõi, tính toán và nộp thuế của dịch vụ mình quản lý.
  • Làm các báo cáo dịch vụ do mình phụ trách.
  • Kiến thức chuyên môn vững vàng.

We have removed 9 job postings very similar to those already shown. To see these additional results, you may repeat your search with the omitted job postings included.

» Create your CV - It only takes a few seconds