Create your CV - It only takes a few seconds

jobs in Việt Nam

Sort by: relevance - date
Page 1 of 1 jobs

Nhân viên kế toán

Hà Nội
  • Mô tả về công việc.
  • Theo dõi nhập xuất tồn thành phẩm từ bên sản xuất bàn giao cho.
  • Theo dõi nhập xuất tồn nguyên vật liệu sơn, hóa chất.
  • Nộp hồ sơ trực tiếp.
» Create your CV - It only takes a few seconds