Create your CV - It only takes a few seconds
Page 3 of 1,026 jobs
JAPFA COMFEED VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH
Bình Định
 • Nhập các giao dịch phát sinh lên phần mềm hệ thống.
 • Cập nhật hóa đơn và kiểm tra, tổng hợp vào chi phí.
 • Kiểm tra chứng từ kế toán (thanh toán, chi phí..).
Công Ty Cổ Phần Giặt Ủi Năm Sao
Kiên Giang
 • Quản lý thu – chi, phục vụ công tác kinh doanh, dịch vụ của Công ty.
 • Quản lý, kiểm tra số liệu hàng hoá khi sản xuất;
 • Kiểm soát nhập xuất tồn kho;
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tài Phượng Phát
Kiên Giang
 • Nhập xuất HĐ chứng từ hàng ngày.
 • Quản lý chi phí của công ty.
 • Liên hệ cho khách hàng mình chăm sóc để lấy đơn hàng hằng ngày.
 • Quản lý công nợ NCC và khách hàng.
QUẢN LÝ DỰ ÁN MK ASIA
Thừa Thiên - Huế
6.000.000 VNĐ một tháng
 • Theo dõi và quản lý công nợ toàn Công ty.
 • Xác định, đề xuất lập dự phòng và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi toàn Công ty - Kiểm tra, đối chiếu…
Sản xuất Thép Vina One
Long An
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Kiểm tra, đối chiếu số liệu chi tiết và tổng hợp trên sổ sách kế toán.
 • Kiểm tra các định khoản kế toán, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Khai báo thuế, công nợ,...
Công ty CP Khử trùng Việt Nam
Đồng Nai
 • Nhập các số liệu liên quan đến hoạt động kinh doang của Chi nhánh Đồng Nai vào Phần mềm.
 • Hạch toán các khoản mục chi phí theo qui định của Phòng tài chình kế…
 • + Thu thập, xử lý và nhập liệu các chứng từ, hóa đơn vào phần mềm kế toán.
 • + Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng.
 • + Theo dõi công nợ phải thu, phải trả.
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Bao Bì Mys (Đồng Nai)
Đồng Nai
 • Mô tả công việc – Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
 • Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Sunjin F&F
Hà Nam
 • Thực hiện các thanh toán, giao dịch ngân hàng.
 • Quản lý chứng từ sổ sách.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý và chế độ kế…
Sản Xuất Thương Mại Thép Hùng Vĩ
Quảng Nam
 • Thực hiện ghi chép, tính toán, phản ánh chính xác, trung thực, kịp thời, đầy đủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn.
Overall, how relevant are these jobs?