Create your CV - It only takes a few seconds
Page 2 of 980 jobs
dầu khí hồng hà
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Hạch toán kế toán, kiểm tra hóa đơn chứng từ đầu vào, đầu ra, xuất hóa đơn cho khách.
 • Theo dõi công nợ phải thu, phải trả, tính lương, BHXH hàng tháng.
Ngân Hàng Nam Á
Quảng Ninh
 • Chi nhánh Quảng Ninh, Nghệ An.
 • Tổng hợp, kiểm tra chứng từ kế toán phát sinh hằng ngày tại chi nhánh;
 • Hậu kiểm chứng từ của các đơn vị trực thuộc chi nhánh…
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
Bình Dương
 • Kiểm soát chứng từ tạm ứng, thanh toán và thanh toán đúng quy định.
 • Xử lý hạch toán và các nghiệp vụ kinh tế kế toán, thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi…
Japfa mfeed Việt Nam
Vĩnh Phúc
 • Kiểm tra chứng từ kế toán, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Theo dõi hàng tồn kho, tính giá thành.
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, quý, năm.
GLORY WORLD
Bình Dương
5.000.000 - VNĐ7.000.000 VNĐ một tháng
 • Nhập, kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng, nhà cung cấp.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán;
 • Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.
 • Đóng bảo hiểm đầy đủ.
Vàng Bạc Đá Quý DOJI
Hà Nam
 • Lập các báo cáo tài chính tháng, quý, năm và các loại báo cáo khác khi có yêu cầu;
 • Trao đổi với cấp trên và TP.
 • Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết.
Sunjin F&F
Hà Nam
 • Thực hiện các thanh toán, giao dịch ngân hàng.
 • Quản lý chứng từ sổ sách.
 • Hạch toán các nghiệp vụ kế toán chính xác, phù hợp với yêu cầu quản lý và chế độ kế…
Dịch Vụ Kế toán Biên Hòa
Đồng Nai
7.000.000 - VNĐ10.000.000 VNĐ một tháng
 • Thực hiện nghiệp vụ của Kế toán tổng hợp theo yêu cầu được phân công.
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo…
Công Ty TNHH Punch Industry Manufacturing Việt Nam
Bình Dương
 • Nhập và lưu số liệu kế toán, định khoản thanh toán.
 • Quản lý sổ thu chi kế toán.
 • Lập chứng từ thanh toán, xuất hóa đơn.
 • Phụ cấp nhà ở, đi lại, chuyên cần.
Công Ty TNHH Nutrition Việt Nam
Bình Dương
 • Theo dõi thu chi nội bộ.
 • Báo cáo doanh thu, công nợ hàng tháng.
 • Lương 6 - 10 triệu , thỏa thuận theo năng lực ứng viên.
 • Thưởng thành tích theo tháng, quý, năm.